🤦♂

Cách đăng ký thành viên

Tập hợp các cậu hỏi thường gặp về point và bonus
Bước 1: Vào trang MuaLink.com
Bạn có thể đăng nhập Google hoặc đăng nhập Facebook, giúp bạn trở thành một thành viên của MuaLink nhé
Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công bạn được Bonus 1000đ
Trên đây là cách đăng ký thành viên. Chúc bạn thành công