🤦♂

Điểm tích tích lũy có thể rút về được không?

Tập hợp các cậu hỏi thường gặp
Một trong những câu hỏi mà các bạn đặt ra cho Mualink.com là điểm tích lũy có rút về được không? Qua đây Mualink.com sẽ trả lời giúp bạn những câu hỏi mà bạn đang thắc mắc nhé!
Khi bạn mua sản phẩm bên Mualink, shop sẽ tặng điểm tích lũy cho bạn. Nhưng bạn không sài tới, bạn muốn rút tiền về thẻ bạn, thì không được nhé. Điểm tích lũy đó bạn có thể mua sản phẩm khác tại shop Mualink.com nhé!
Trên đây là những thông tin mà bạn cần biết. Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm tại shop nhé!