🤦♂

Khi Get link Fshare mà có mật khẩu thì phải làm sao?

Tập hợp các cậu hỏi thường gặp
Khi bạn Get link Fshare mà có mật khẩu thì bạn phải coppy mật khẩu dán ở sau link và thêm dấu "|" ở trước như hình bên dưới bạn nhé!
Chúc bạn thành công!